Diensten

KikkertBewind biedt beschermingsbewind, budgetbeheer en coaching.

Beschermingsbewind:

Voor wie?

Beschermingsbewind is een door de rechter uit te spreken maatregel bedoeld om de vermogensrechtelijke belangen van iemand te beschermen die daar zelf (tijdelijk) niet meer toe in staat is. Beschermingsbewind is geen lichte maatregel en wordt dan ook niet zomaar uitgesproken. De rechter zal pas beschermingsbewind toestaan als er sprake is van verkwisting, problematische schulden of als iemands lichamelijk en geestelijke toestand daar aanleiding voor geven.

Wat is beschermingsbewind?

Nadat u door de rechter onder bewind bent gesteld, neemt de bewindvoerder uw geldzaken volledig van u over. De rechter blijft streng toezicht houden om te kijken of de bewindvoerder zijn werk wel goed doet. Een geruststellend gevoel voor u, want u moet voor de volle 100% op uw bewindvoerder kunnen vertrouwen.

Hoe gaat bewindvoering in de praktijk?

De bewindvoerder gaat werken met twee bankrekeningen op uw naam. Een leefgeldrekening en een beheerrekening. U krijgt een bankpas van de leefgeldrekening. Op deze rekening stort de bewindvoerder wekelijks een met u afgesproken bedrag voor uw boodschappen e.d.. Van de beheerrekening krijgt u geen bankpas, deze rekening gebruikt de bewindvoerder om te zorgen dat al uw vaste lasten worden betaald.

Wat gaat de bewindvoerder voor mij doen?

Hoofdtaak van de bewindvoerder is ervoor te zorgen dat er geen schulden of
geen nieuwe schulden ontstaan. Daarnaast zal de bewindvoerder, zodra het mogelijk is, ook aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat uw schulden zo snel mogelijk worden opgelost.

Vanaf het uitspreken van het bewind onderneemt KikkertBewind actie om ervoor te zorgen dat al uw financiële post en deurwaarders worden doorgestuurd naar de bewindvoerder. Door de rust die hierdoor ontstaat, komt er vaak ruimte in uw hoofd om te kunnen werken aan eventuele andere problemen.

Wat is budgetbeheer:

Budgetbeheer lijkt veel op beschermingsbewind. Groot verschil is dat er nu geen uitspraak van een rechter aan te pas komt. U blijft zelf 100% bevoegd en geeft alleen een bancaire volmacht aan de bewindvoerder. Budgetbeheer is daarom minder verstrekkend dan beschermingsbewind. Budgetbeheer wordt vaak gekozen door cliënten (bijvoorbeeld ouderen) die om verschillende redenen ervoor kiezen om hun financiële administratie uit te besteden.

Budgetbeheer kan verder ook heel geschikt zijn als voorfase voor beschermingsbewind of als gewenningsperiode om onder begeleiding na het bewind de administratie weer zelf op te pakken.

Wat is coaching:

Waar bewind en budgetbeheer gaan over de financiën van een cliënt, gaat coaching juist over mentale of psychische vraagstukken.

Uw coach gaat u niet zeggen wat u moet doen, maar biedt een luisterend oor en brengt samen met u het vraagstuk waarvoor u  coaching vraagt in beeld.

Vervolgens zoekt uw coach samen met u naar de door u gewenste oplossing.